เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แก่เกษตรกรในอำเภอเปือยน้อย

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

17 ตุลาคม 61 16:13:44