เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วัันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วัันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่บ้านขอนแก่นน้อย ม.5 บ้านดอนนาโน ม.6 และบ้านหัวขัว ม.1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งในช่วงนี้ไก่เริ่มออกไข่เก็บไข่ไก่ได้วันละแผง ขายแผงละ 80 บาท

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11 ตุลาคม 61 18:02:19