เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ  บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเปือยน้อย

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

26 ตุลาคม 61 10:59:41