เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร และการตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

30 ตุลาคม 61 11:09:45