เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  09.00 น. นายบัญญัติ  บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด  สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร แปลงนายสุเวช กาศกอง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร (งบจังหวัด) ณ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7 พฤศจิกายน 61 16:48:20