เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำเดือน ดังนี้ 1. วางแผนการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กรณีฝนทิ้งช่วง) 
2. เตรียมงาน" วันลงแขกเกี่ยวข้าว กินข้าวร่วมกัน ผูกพันสายใย ร่วมใจประชารัฐ”
และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

7 พฤศจิกายน 61 17:03:25